Sözleşmeli Öğretmen Başvurusu 2016

Okullar açılmasına az bir zaman kala herkesin 2016 sözleşmeli öğretmen alımları için neler yapıldığı ve başvurularının nasıl yapıldığı konusunda merakları var. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmenlik şartları da açıklandı. Tüm bu detaylar haberimizde.

Sözleşmeli Öğretmen Başvurusu 2016

Okullar açılmasına az bir zaman kala herkesin 2016 sözleşmeli öğretmen alımları için neler yapıldığı ve başvurularının nasıl yapıldığı konusunda merakları var. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmenlik şartları da açıklandı. Tüm bu detaylar haberimizde.

Sözleşmeli Öğretmen Başvurusu 2016

Okullar açılmasına az bir zaman kala herkesin 2016 sözleşmeli öğretmen alımları için neler yapıldığı ve başvurularının nasıl yapıldığı konusunda merakları var. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmenlik şartları da açıklandı. Tüm bu detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'nin 03 Ağustos Çarşamba günü sayısında yayımlandı. Konuy ile ilgili açıklama yapan MEB müsteşarı, sözleşmeli öğretmenlik hakkında kılavuzun bugün yayınlanacağı bilgisini verdi.
YÖNETMELİK HAZIRLANDI, ŞARTLAR BELİRLENDİ
Yönetmelikle, ilk önce kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak suretiyle MEB'in boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memlinkarı Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli öğretmenlere dair usul ve eskatiyenr düzenlendi.
Yönetmelikte, sözleşmeli öğretmenliğe atamalar için müracaat şartları belirlendi. Buna göre, müracaatda bulunacaklarda, 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde belirtilen genel şartların yanısıra özel şartlar da aranacak. Bu kapsamda, mezun olunan yükseköğretim uygulamasının, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine dair kararına göre atama yapılacak alana makul olması, öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim uygulamalarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç, Bakanlıkça makul görülen pedagojik formasyon eğitiminin başarıyla sonuçlanmış olması gerekecek.
Başvuruda bulunmak için KPSS'den, atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı ile devlet memlinkuğundan ya da öğretmenlik mesleğinden menfaatilmayı gerektiren bir ceza alınmamış olması koşulu da getirildi.
Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına şubat döneminde atama yapılacak. Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde, pozisyon imkânları ve ihtiyaç kapsamında bu dönem dışında da atama yapılabilecek.
Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyanlar, bakanlığın duyurusunda belirtilen süre içinde sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere müracaatda bulunabilecek. Öğrenimleri çok sayıda alana kaynak olanlar, bu alanlardan sadece birisi için müracaatda bulunabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KILAVUZU BUGÜN YAYINLANACAK
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 bin sözleşmeli öğretmen alınacağına dair açıklamalarda bulunduğını anımsatarak, buna dair süreci başlattıklarını billdirdi.
Açığa alınan öğretmenler ile ilgili herhangi bir ihraç kararının verilmediğini, tahkîkatlar neticesinde ihraç edilen öğretmenlerin belirlenmesinin sonrasında öğretmen ihtiyacına dair sayının tekrar belirleme edileceğini ifade eden Tekin, ilk etapta alınacak sözleşmeli öğretmen sayısının 15 bin olduğunu aktardı.

Sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili detaylı bilgilerin yer alacağı kılavuzun yarın yayınlanacağını belirten Tekin, "8 Ağustos tarihi itibarıyla sözleşmeli öğretmen adaylarımızdan ön müracaatları alacağız." dedi.
Sözleşmeli öğretmenliğe başvuranlar için ülke genelinde 18 sınav merkezinde mülakat merkezleri kurduklarını söyleyen Tekin, öğretmenlerin yeni eğitim öğretim döneminde göreve başlayacaklarını söyledi. Tekin, sözleşmeli öğretmen alımıy ile ilgili genel koşullarda hiçbir değişiklik yapılmadığını vurguladı.
SÖZLÜ SINAV KOMİSYONU
Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınav komisyonu oluşturulacak. Gerek görülmesi durumunda aynı usulle çok sayıda sözlü sınav komisyonu kurulabilecek. Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sözlü sınavlarda görev alamayacak.
Bakanlıkça, sözlü sınav merkezlerinde oluşturulan sözlü sınav komisyonlarının koordinasyonlarını sağlamak üzere Bakanlık merkez teşkilatı yöneticileri arasından görevlendirme yapılabilecek.
Yönetmelikte, sözlü sınav hususlarının ağırlıkları; "Bir konuyu kavrayıp kısacasıme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü yüzde 25, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti yüzde 25, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yüzde 25, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yüzde 25" biçiminde belirlendi.
KPSS sonucunda her alan için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar için belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.
Sözleşmeli öğretmenliğe atama için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar etkin sayılacak ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olacak.
Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takiben duyuruda belirtilen süre içinde sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilecek. Bu itirazlar, sözlü sınav komisyonunca incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanacak. İtiraz sonuçları, ilgili il milli eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacak.
ATAMA BAŞVURUSU VE TERCİHLER
Sözlü sınav sonrasında, sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih hakkı kazananların atama müracaatları, sözlü sınav sonuçlarının netleştiği tarihten itibaren ilan edilen süre içinde elektronik ortamda alınacak.
Sözleşmeli öğretmenliğe atanma talebinde bulunanlara en çok 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar müracaatlarında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtecek.
Tercihleri dışında atanmayı kabul etmediğini beyan eden adayların, tercihlerine yerleştirilemedikleri takdirde, atamaları yapılmayacak.
ATAMA VE GÖREV YERİNİN BELİRLENMESİ
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere müracaatda bulunanların atamaları, sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dahilinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Puan eşitliği durumunda KPSS puanı üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı durumunda atanacak aday, bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Atamalar, Bakanlıkça il/ilçe ya da direkt olarak eğitim kurumlarına yapılacak. Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler hakkında il ya da ilçe milli eğitim müdürleri arasında sözleşme imzalanacak.
İlan edilen kontenjanlardan, atama şartlarını taşımadıklarının anlaşılması sebebiyle atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması veya atanma ile ilgilin vazgeçilmesi gibi nedenlerle boşalan pozisyonlara, sözlü sınav sonuçlarının netleştiği tarihten itibaren 6 aylık süreyi aşmamak üzere aynı usulle atama yapılabilecek.
Göreve başlatılma sırasında taraflar arasında hizmet sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme imzalayanlar, görev aldıkları eğitim kurumlarında alanları itibarıyla norm kadrolarla ilişkilendirilecek.
Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenlerle göreve başlamama hali 2 ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecek. Ataması iptal edilenler ile göreve başlayıp da 4 yıl içinde görevinden ayrılanlar, atamalarının iptal edildiği ya da ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere müracaatda bulunamayacak.

ADAYLIK EĞİTİMİ SÜRECİ
Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar, ilgili hükümler doğrultusunda adaylık eğitimine tabi tutulacak. Eğitim kurumu ya da bölümün kapanması, uygulama değişikliği, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine dair kararıyla bazı derslerin kaldırılması ya da istihdam alanının daralması gibi nedenlerle öğretmen çoklığı oluşması durumunda, ilk önce sözleşmeli öğretmenler ihtiyaç fazlası öğretmen olarak değerlendirilecek.
İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, arzuları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre, il içinde alanlarına makul eğitim kurumlarına valiliklerce atanacak.
Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması veya öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri durumunda sona erecek.
Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde etkin olanlar, istekleri durumunda görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak, bunlar ile ilgili adaylık hükümleri uygulanmayacak.
Sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir prosedüre gerek kalmaksızın sona erecek. Sözleşmeli öğretmenler, bir ay daha önceden yazılı ihbarla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek.
Doğum ve askerlik nedeniyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonu saklı tutulacak ve bunlar arzuları durumunda ayrıldıkları eğitim kurumunda tekrar hizmete alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılacak. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ilaveten yıllık izin verilmeyecek. Bu öğretmenlerin sözleşme süreleri bir yıllık yapılacak. Bir yılın sonunda sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri, takip eden yıl için de geçerli olacak. Bu süre 4 yılı geçemeyecek.
Haberprime Haber

Sponsorlu bağlantılar
Son Güncelleme: 05.08.2016 15:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.